logo-cerm
Coneix el riu

Coneix el riu és un conjunt de recursos educatius amb informació relativa als ecosistemes fluvials: rius, riberes i zones humides. Us permetrà conèixer i estudiar la biodiversitat d’aquests ambients aquàtics, la seva importància, la necessitat de conservació i millora. També hi ha informació relativa al seu ús com a bioindicadors de la qualitat de l’aigua, relativa als efectes del canvi climàtic i també sobre les problemàtiques que els afecten.

Hi podeu trobar informació sobre:

  • Vegetació de ribera
  • Macroinvertebrats
  • Peixos
  • Amfibis, rèptils i mamífers
  • Ocells

També podreu gaudir d’un espai sonor on s’identifiquen els sons més característics dels espais fluvials de ribera.

Crèdits:
Il·lustracions: Toni Llobet
Gravacions i àudio: Eloïsa Matheu
Disseny gràfic i web: Acíclic
Coordinació i continguts: Museu del Ter i Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis - UVic - UCC