Museu del Ter CERM
Coneix el riu

Coneix el Ter a Manlleu (Barcelona)

Observació d’ocells
al riu Ter

(Activitats per a tots els públics)

Investiguem l’estat de
salut del riu Ter

(Activitats per a tots els públics)